مراکز بهداشتی، از عوامل اصلی تشدید شیوع کرونا در بلوچستان

به گزارش رسانک، در هفته های اخیر در اکثر شهرهای استان بلوچستان و سیستان، همه گیری بیماری کووید۱۹ رشد صعودی به خود گرفته و وضعیت شدیدا بحرانی و غیر قابل کنترل شده است.

عوامل متعددی در رشد و شیوع کرونا در استان دخیل بوده اند، از جمله بی توجهی مردم به پروتکل های بهداشتی نظیر رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی؛ اما رفتار مسئولین دولتی و مراکز بهداشتی عامل اصلی برگشت کرونا در استان بلوچستان و سیستان بوده است.

عدم شفاف سازی و اعلام نکردن آمار دقیق مبتلایان به بیماری کرونا، بی توجهی مسئولین امر در اجرای سیاست هایی مانند “در خانه ماندن”، تعطیل نکردن بازارهای شلوغ و پر ازدحام و… در شیوع ویروس کرونا تاثیر بسزایی داشته اند.

مبتلا شدن تعداد زیادی از پرسنل و کارکنان مراکز بهداشتی به بیماری کووید۱۹ و قرنطینه نکردن این پرسنل که خود باعث سرایت ویروس کرونا به تعداد زیادی از ارباب رجوع ها شده اند؛ از دیگر عوامل رشد این اپیدمی بوده است.

عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط پرسنل مراکز بهداشتی و دفن نا صحیح زباله های بهداشتی نظیر کیتهای مصرف شده و ریختن آنها در کوچه و خیابان از دیگر عوامل شیوع این بیماری در بلوچستان و سیستان می باشد.

اعلام کردن استان بلوچستان و سیستان به عنوان منطقه سفید توسط حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، علیرغم هشدار فعالین و کارشناسان بهداشتی، باعث بی توجهی مردم و عموم مسافرین از شهرهای آلوده به این استان شده است.

قرائن و شواهد فوق شائبه دست داشتن مسئولین در گسترش عمدی کرونا در استان را بیشتر متصور میکند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*