بلوچستان، بهترین منطقه جهت دیدن پدیده کسوف

به گزارش رسانک فردا یکشنبه اول تیر ماه ۹۹ در اولین روز تابستان پدیده خورشید گرفتگی اتفاق می افتد.

استان بلوچستان و سیستان و مناطق جنوبی آن علی الخصوص چهبار بهترین نقطه جهت دیدن پدیده خورشید گرفتگی یا کسوف به دلیل حجم بیشتر آن میباشد.

این پدیده در حدود ساعت ۱۰ تا ۱۰ و ۳۰ دقیقه به اوج و حدود ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ ظهر به پایان می رسد.

لازم به ذکر است که تا بیست سال آینده این پدیده در بلوچستان قابل مشاهده نخواهد بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*