بررسی دستگاه های اطلاعاتی برای واکنش های احتمالی به تقسیم بلوچستان

دستگاه های اطلاعاتی سپاه و وزارت اطلاعات با احضار فعالان و تحصیلکردگان بلوچ در حال شناسایی موافقان و مخالفان تقسیم استان هستند.

به گزارش رسانک به نقل از رصد بلوچستان، پس از مخالفت های گسترده علما و تحصیلکردگان و عموم ملت بلوچ نسبت به مساله تقسیم استان بلوچستان و سیستان، خبرها حاکی است که دستگاه های اطلاعاتی دولت و سپاه افراد زیادی از فعالان بلوچ را احضار کرده و در جلساتی به ظاهر دوستانه و با لحن ملایم موضوع تقسیم استان و واکنش احتمالی در خصوص تقسیم را بررسی کردند.

جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه در حال زمینه سازی برای آماده شدن مقدمات و تصمیمات لازم برای تقسیم بلوچستان و سیستان و ابلاغیه آن برای صدور به استانداری هستند اما از واکنش مردم هراس دارند از این رو در حال اقناع شخصیتها به صورت فردی هستند.

حکومت با هدف بستر سازی تقسیم استان در حال افزایش شهرستان ها و بخش های استان، و استقرار ادارات کل در محل استقرار فرمانداری های ویژه است.

این در حالی است که تاکنون بارها ملت بلوچ مخالفت صریح خود را با هر گونه تقسیم مجدد بلوچستان که سیستان و مکران و سرحد بخشی از آن است اعلام کردند.

ملت بلوچ به جای تقسیم خواستار بازگرداندن مناطق تجزیه و افزوده شده به استان های خراسان، کرمان و هرمزگان و وحدت سرزمینی هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*