مخالفت مردم دهستان چاهان با برنامه جدید تقسیمات کشوری

رسانک/ پس از اعلام استاندار استان بلوچستان و سیستان مبنی بر شهرستان شدن بخش زرآباد و الحاق برخی روستاها به آن مردم دهستان چاهان از توابع شهرستان گِه با این تصمیم مخالفت کردند.

شوراهای بسیاری از روستاهای این دهستان با نگارش نامه ای همراه با مُهر و امضا با دستور و طرح #استاندارضدبلوچ، آقای موهبتی مخالفت خود را اعلام کردند. دور شدن مرکز شهرستان برای اهالی این دهستان از عمده ترین دلایل این مخالفت اعلام شده است.

در سال‌های اخیر؛ در راستای اجرای طرح های ضد هویتی رژیم بسیاری از بخش ها در مناطق مختلف بلوچستان با کمترین امکانات و قابلیتهای روز، به شهرستان تبدیل شده اند.

شهرهای تازه تاسیس در واقع با همان امکانات ابتدایی به شهر تبدیل شده اند تا موجبات طرح هایی همچون تقسیم استان بلوچستان و سیستان فراهم شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*