بی‌تفاوت نباشیم

✍️بهمن بلوچ

در مطالعاتی بر جامعه جغرافیای ایران چنین مشخص شده است که بی‌تفاوتی تقریباً همه گیر شده است و متأسفانه جامعه بلوچستان نیز گرفتار این درد و رنج می‌باشد.

چگونگی همه گیر شدن بی‌تفاوتی در جامعه برمیگردد به سیاستهای رژیم و ترساندن مردم به اشکال مختلف

اکنون باید این سوال را مطرح کرد که بی‌تفاوت شدن مردم چه نفعی برای رژیم دارد؟!

رژیم از این احساس مردم سود بسیاری می‌برد و مردم نسبت به جنایاتش واکنشی نشان نخواهند داد و روز به روز رعب و خفقان بیشتر و جرأت برای براندازی از بین خواهد رفت و رژیم چند صباحی بیشتر عمر خواهد کرد.

هزاران نفر از ما کشته شده اند ولی هنوز افراد بسیاری غرق در بی‌تفاوتی از کنار این موضوع گذشته اند، یعنی حتما باید یک نفر از خانواده خود را از دست بدهیم تا بیدار شده و تصمیم به براندازی و مبارزه بگیریم؟!

مادر محمد و مهدی پوریان در جلوی چشمانش فرزندان خود را از دست داد و اکنون تهدید شده اند و بی‌تفاوتی من و تو باعث جرأت بیشتر این جنایتکاران شده و فردا ممکن است که عزیزی از من و تو را هم بکشند.

راستی! همه باخبر شدند که محمد و مهدی و دانیال در رمضان با زبان روزه شهید شدند و این خانواده نیز بر اثر سیاستهای خصمانه رژیم گرفتار فقر می‌باشد آیا کسی از ما دست یاری بسوی این خانواده دراز کرد تا حداقل مرهمی بر دردهای این فرزندان بلوچستان باشد؟

چند نفر از ما از این خانواده حمایت کردیم تا بتوانند قاتلان را بپای میز محاکمه بکشانند؟

باور کنید اگر امروز کاری نکنیم فردا من و تو هم عزیزی را از دست خواهیم داد، پس همین امروز قیام کن

آن روزی که همه بیدار شویم و فریاد حق خواهی سر دهیم آن روز روز پیروزی حق بر باطل خواهد بود.
نقل از سهاب

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*