ارسالی جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد چهبار

در حالی که امتحانات پایان ترم دانشجویان در اکثر شهرها و دانشگاه ها به صورت مجازی برگزار میشود؛ مسئولین دانشگاه آزاد چهبار برخلاف وعده های قبلی و دستور العمل دانشگاه آزاد درباره برگزاری امتحانات که در آن تاکید شده برگزاری امتحانات حضوری در شهرهایی که بازه آزمون وضعیت قرمز را داشته باشد الزامی نیست (به گواه آمار چابهار در وضعیت قرمز قرار دارد) قصد دارند امتحانات پایان ترم را بصورت حضوری از روز شنبه برگزار کنند.

در صورت تحقق این اراده که در بین مسئولان دانشگاه بطور قوی دیده میشود بسیاری از دانشجویان برای حفظ جان خود و خانواده هایشان حذف ترم خواهند کرد و یک ترم از زندگی تحصیلی عقب می افتند لذا ما از تمامی مراجع قانونی و خبرگزاری ها و رسانه دار ها تقاضا داریم با پوشش خبری و رساندن صدای ما به متولیان این دانشگاه از بروز یک فاجعه کرونایی دیگر در شهر جلوگیری کنند و بار دیگر از مسئولین محترم دانشگاه آزاد میخواهیم قبل از هر چیز به سلامت دانشجویان که آینده دانشگاه به آنها وابسته است توجه کنند.

✍️جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد چهبار

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*