آتش سوزی در منطقه آزاد چهبار

به گزارش رسانک امروز یکشنبه ۲۵ خرداد ماه ۹۹ قسمتی از منطقه آزاد چهبار آتش گرفت. دلیل این آتش سوزی منفجر شدن سیلندر گاز اعلام شده است.

در بیست و یکم خرداد ماه نیز قسمتی از انبار طبقه دو مجتمع تجاری فردوس دچار حریق شده بود.

در روزهای اخیر آتش سوزی های مشکوک بسیاری در مناطق مختلف بلوچستان و ایران رخ داده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*