از بین بردن حیات در دریای بلوچستان توسط چینی ها با چراغ سبز سپاه تروریستی

رسانک/ مدت طولانی است که رژیم جمهوری اسلامی ایران دریای بلوچستان را تماماً در اختيار چینی ها قرار داده و آزادی کامل به آنها داده تا هر بلایی بر سر آبزیان و حیات موجودات این دریا و نیز صیادان بلوچ بیاورند.

چینی ها با استفاده از کشتی های ترال و شوک برقی کلیه ماهی های این منطقه را صید و آبزیان آن را از بین می برند.

این در حالی است که سپاه تروریستی پاسداران بارها اعلام کرده که اجازه صید به چینی ها نخواهد داد ولی ظواهر و شواهد از سوی صیادان بلوچ کاملاً برعکس ادعای این ارگان تروریستی میباشد.

کنرک یکی از مناطق استراتژیک سواحلبلوچستان است که رژیم ایران بارها با ترفندهای مختلف و با آتش زدن خانه برخی از مردم در صدد کوچاندن اجباری آنها بوده است تا طرح تصرفسواحلبلوچستان را تسریع داده و سیاست ضد هویتی آمایشجمعیتی را نیز به پیش ببرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*