از بین رفتن دسترنج یکساله کشاورزان هیرمندی در سایه بی مسئولیتی مسئولان

به گزارش رسانک، بی توجهی مسئولان جهاد کشاورزی هیرمند و عدم در اختیار گذاشتن امکانات کافی از جمله کمباین به کشاورزان این شهرستان ضرر قابل توجهی وارد کرد.

کشاورزان هیرمندی ضمن گلایه از بی توجهی مسئولان جهاد کشاورزی این شهرستان می گویند: چند مدت قبل به جهاد کشاورزی هیرمند جهت نوبت دهی کمباین برای برداشت به موقع محصول مراجعه نموده ایم و مسئولان این اداره به ما قول مساعد داده اند که به موقع کمباین در اختیارمان قرار خواهند داد.

اما اکنون از ظواهر پیداست که مسئولان جهاد کشاورزی نه تنها به وعده ای که داده بودند عمل نکرده اند بلکه هر چه طی روزهای گذشته پاسخگوی تماس های کشاورزان هم نبوده اند.

مدیران جهاد کشاورزی شهرستان توانایی تامین چند دستگاه کمباین جهت برداشت به موقع محصولات کشاورزان را نداشته و این کوتاهی آنان باعث وارد شدن خسارات سنگین و از بین رفتن زحمات یکساله کشاورزان در #شمال_بلوچستان شده است.

ناکارآمدی مسئولان و نبود امکانات کشاورزی سالانه ضرر های زیادی به بخش کشاورزی وارد کرده و این امر باعث ورشکستگی تعداد زیادی از کشاورزان_بلوچ شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*