هجوم گسترده ملخ ها به زمین های کشاورزی اقلیم بلوچستان

به گزارش رسانک طی هفته های اخیر هجوم ملخ های صحرایی بسیاری از محصولات کشاورزی مناطق مختلف بلوچستان را از بین برده اند.

عدم حمایت کافی و مناسب جهاد کشاورزی از کشاورزانبلوچ باعث از بین رفتن بسیاری از مراتع و باغات مناطق مختلف اقلیمبلوچستان، از کله گنج گرفته تا گِه، سرباز و دیگر شهرها شده است.

کشاورزان در شهرهای مختلف با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرهای مربوطه خواستار کمک و دریافت سموم جهت از بین بردن این آفت شده اند که با گذشت چندین هفته همچنان بدون پاسخ می‌باشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*