جنایت نظامیان ایرانی در کشتن دهها راس الاغ

به گزارش رسانک روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۹۹ بیش از پنجاه راس الاغ در مرز کله گان شهرستان شستون توسط نظامیان ایرانی با تیراندازی مستقیم کشته و بسیاری سوزانده شدند.

این الاغ ها که حامل سوخت بودند توسط سوختبران هدایت می شدند که شبانه مورد شبیخون سپاه تروریستی پاسداران واقع شده و تیرباران گشته اند.

بسیاری از شهروندان بلوچستان و سیستان از روی ناچاری روی به شغل‌های کاذبی همچون #سوختبری می آورند که خطر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ایرانی و پاکستانی جان آنها را تهديد می کند.

این نقض آشکار حقوق حیوانات توسط نیروهای نظامی ایران نشان دهنده سیاست های تحمیل فقر و محرومیت در اقلیم بلوچستان میباشد.

لازم به ذکر است که سالانه شهروندان بسیاری توسط نیروهای نظامی و امنیتی با تیراندازی مستقیم و بدون ضابطه کشته می شوند که بستگان قربانيان که گاها از ماموران خاطی شکایت نیز کرده اند، به نتیجه نرسیده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*