گفتگوی رحیم بندویی، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان با تلویزیون کلمه

رسانک/ مهندس رحیم بندویی در گفتگو با تلویزیون “کلمه” در رابطه با تقسيم بلوچستان گفت: طرح تقسيم استان بلوچستان و سیستان طرحی جهت حذف هویت ملت بلوچ میباشد که هیچ نفعی برای مردم نخواهد داشت.

وی افزود: رژیم های حاکم مرکزگرا در ایران همیشه در صدد نابودی هویت سایر ملل تحت ستم بوده و سیاست مشترکی را تاکنون دنبال کرده اند.

اخیرا، نماینده تندرو و افراطی نصرآباد (زابل) ،حبیب الله دهمرده در نطق اولش خواهان تقسيم بلوچستان شده است. تجربه نشان داده است که تجزيه بلوچستان نه تنها توسعه ای بوجود را به وجود نیاورده بلکه ساکنان مناطق منفک شده آن، اکنون در بدترین شرایط اقتصادی و معیشتی قرار گرفته اند.

این صحبت های سخیف نماینده حکومت با انتقاد گسترده ملت بلوچ مواجه شده است. بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی بلوچستان از نمایندگان بلوچ در مجلس خواسته اند تا با این طرح ضد هویتی مخالفت کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*