پیام شما

ارسالی

سلام
خون به شدت کم هست و خیلی از ماها چند روزه منتظر تزریق خون هستیم. لطفا در رسانه هاتون اعلام کنید و از مردم بخواهید برای اهدای خون به انتقال خون شهرشون مراجعه کنند. از دُزاپ گرفته تا پهره و چهبار اوضاع خون رسانی به شدت بحرانی است. ذخیره خون پس از اپیدمی کرونا به شدت کاهش یافته و بیمارانی همچون افراد تالاسمی زمان تزریق خونشان رسیده ولی در سازمان انتقال خون، به اندازه کافی موجودی ندارد.

از همه مردم می خوام جهت خون دهی به نزدیک ترین سازمان انتقال خون مراجعه کنند.
منتوار.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*