مخالفت نمایندگان بلوچ در مجلس ایران نسبت به طرح تقسیم بلوچستان

به گزارش رسانک طی روزهای اخیر با مطرح کردن بحث تقسیم استان بلوچستان و سیستان توسط نماینده تندرو و افراطی نصرآباد (زابل)، حبیب الله دهمرده، موجی از مخالفت ها نه تنها با این طرح بلکه با خود نماینده نیز از شمال تا جنوب بلوچستان به راه افتاد.

بسیاری از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بلوچستان با روش های گوناگون و بیانیه های مختلف با این طرح ضد هویتی مخالفت کردند.

نمایندگان حکومتی بلوچ از جمله معین الدین سعیدی، ناصر درخشان، اسماعیل حسین زهی و ملک فاضلی نیز پس از فشارهای عمومی و فعالان بلوچ در بیانیه هایی جداگانه با طرح تقسيم استان بلوچستان و سیستان مخالفت کردند.

هرچند مخالفت این نمایندگان آنگونه که می‌بایست تمام و کمال به نفع مردم باشد؛ نبود ولی می تواند آغازی برای حتی برگرداندن مناطق منفک شده بلوچستان به سرزمین مادری باشد.

بسیاری از مناطق بلوچستان همانند نهبندان، رودبارزمین و گیاوان زمین به بهانه توسعه از بلوچستان جدا و به استان های خراسان، کرمان و هرمزگان ملحق شدند. این مناطق اکنون در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی قرار دارند و نه تنها توسعه ای بوجود نیامده بلکه ساکنان آنها بدلیل در اقلیت بودن کوچکترین سهمی از ادارات دولتی نداشته و در وضعیت معیشتی اسفناکی قرار دارند.

فعالان سیاسی و اجتماعی بلوچستان انتظار دارند مخالفت نمایندگان بلوچ با طرح نمایندگان تندرو، شکل جدی تری به خود گرفته و خود را در مخالفت با آن مصمم تر نشان دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*