ارسالی …

سلام
این وضعیت مرکز غربالگری پهره است. با این وضعیت هشدار کرونایی که شهرستان پهره و بمپور دارند قرار بوده ساعت چهار عصر درب آن را باز کنند ولی هیچ خبری نیست. مردم سرگردان در زیر سایه درختان انتظار می کشند.

وضعیت پهره در مورد کرونا خیلی خرابه. دانشگاه علوم پزشکی اصلا آمار دقیق اعلام نمی کنه. عملکردش واقعا افتضاح بوده بیمارستان ها از کثیف ترین جاهای این شهر هستند، فقط زمانی مرتب و تمیز می کنند که یک رئیسی یا مدیری برای بازدید بره. تازه اونم قبلش خبر میدهذکه میام بازدید.

مسئولان اصلا بفکر مردم نیستند. اوج کرونا بیشتر از سه هفته ست که شروع شده ولی تازه که مردم بیمار شدند می خوان تعطیل کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*