ارسالی …

بنده یکی از بیماران این زایشگاه بودم که جهت وضع حمل به بخش زنان و زایمان،زایشگاه شستون مراجعه نمودم که مرا با آمبولانس بردند،متاسفانه زمانیکه خواستند بنده را از تخت آمبولانس (برانکارد)به تخت زایشگاه منتقل کنند پرستاران خانمی که آنجا حضور داشتند خطاب به مردان راننده آمبولانس گفتند مریض را جابجا کنید من گفتم اینها نامحرمند،یک خانم پرستار به من گفت تومیکروبی هستی.

هنگام تعویض لباس به آنها گفتم کمکم کنید،گفتند:مگر ما نوکر شمائیم،
بعد از وضع حمل که خواستند مرا به بخش زنان منتقل کنند گوشی بالاسری مرا گرفتند و خواستند به دیوار بزنند که با وساطت یکی از پرستاران از شکستن گوشی جلوگیری شد و هنگام متولدشدن بچه اصلاً توجهی به بچه نداشتند که بنده خطاب به ماما گفتم بچه ام را جمع کنید با نهایت خشم وبد اخلاقی بهم گفتند مانوکر کسی نیستم و خانواده ات می آیند و جمعش می‌کنند.

خلاصه امر اینکه بانهایت توهین و تحقیر عده‌ای بداخلاق که هیچ گونه وجدان انسانی نداشتند روبرو شدم،
اگر به این وضعیت بحرانی زایشگاه شستون رسیدگی نشود نوزادان و مادرانشان با بحران بزرگی مواجه می‌شوند که چه بسا منجر به مریضی یا مرگ افراد حامله و فرزندانشان می شود
خواهشاً اگرمسؤلی یا دلسوزی در این شهر است به این وضعیت رسیدگی کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*