معضل صف های طولانی سیلندر گاز در شهر پیشین

به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، صف های طویل سیلندر گاز در شهر پیشین در سایه بی کفایتی مسئولین در شهر پیشین، موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم کرده است.

سیاست های رژیم جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان به گونه ای است که مردم در این استان درگیر ساده ترین و نخستین نیازهای شهروندی، مانند سیلندرگاز، بنزین، نان، شیرخشک و اکنون روغن و تخم مرغ هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*