خبر

اے دراجێن رئوانکئے گوَستگێن رۆچ، منی سرجمێن سیاسی سپرئے وشترێن رۆچ بوتگ. داکتر مھرنگ بلۆچ

رَسانک نیوزئے سربوتگێن هالانی ردا، پنچشَمبِهئے رۆچا ۵ بهمن ۱۴۰۲، بلۆچ دارجێن رئوانکئے سرۆک داکتر مھرنگ بلۆچا مان چاگردی رسانکدر ایکسا نبشتگ که اے دارجێن رئوانکئے تها گوَستگێن رۆچ منی …..ادامه خبر

خبر

بلۆچ یکجھتی کمیٹیئے کاروان گۆن شالئے سر بئیگا مزنێن کچێئے مردمان وش آتکی کرتگ

رَسانک نیوز مرۆچی پنچشَمبِهئے رۆچا ۵ بهمن ۱۴۰۲، بلۆچ چُکچێنیئے بگیریا بلۆچ یکجھتی کمیٹیئے کاروان اسلام آبادا چه شالا سر بوتگ. ژوب، کچلاک، ھزار گنجیا کاروان گوَزان بوتگ و اۆدا مزنێن …..ادامه خبر

خبر

تصاویر دیگری از درگیری نیروهای نظامی با مردم معترض پس از توقیف خودروهای سوختبران در میناب

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، بدنبال تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی به سمت چندین خودروی سوختبر در روستای “مغ ابراهیمی” در نزدیکی شهر میناب، مردم تجمع اعتراضی …..ادامه خبر

خبر

تیراندازی به سمت سوختبران توسط نیروهای نظامی و اعتراض مردم به این اقدام فراقانونی در میناب

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، بدنبال تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی به سمت چندین خودروی سوختبر در میناب، مردم تجمع اعتراضی کرده و سپس نیروهای نظامی با …..ادامه خبر