خبر

بانُک مهرنگ بلۆچا، چه جهانئے سجّهێن انسان دۆستێن سازمانان دزبندی کرتگ که بلۆچ چُکچێنیئے تئوار ببنت

رَسانک نیوز شَمبِهئے رۆچا ۲۳ دی ۱۴۰۲، بانُک مهرنگ بلۆچ دراجێن پندی رئوانک و زهرشانی و اسلام آبادئے چُنت رۆچیگێن برجمێن نندانکئے رهشۆنیا کنگا اِنت. چه سجّهێن میان استمانی ادارهان …..ادامه خبر

خبر

درخواست از سازمان های بین المللی حقوق بشری جهت تحقیق در مورد نسل کشی در بلوچستان توسط دکتر مهرنگ

به گزارش رسانک، روز شنبه ٢٣ دی ماه ۱۴۰۲، دکتر مهرنگ بلوچ، رهبر اعتراضات مردمی در شرق بلوچستان با انتشار یک ویدئو از سازمان‌ ملل خواست تا ضمن بررسی مسئله …..ادامه خبر