خبر

تکمیلی-کشته و زخمی شدن دوازده تبعه پنجاپی اهل پاکستان توسط افراد ناشناس در شهر سیرکان سراوان

کشته و زخمی شدن دوازده تبعه پنجاپی اهل پاکستان توسط افراد ناشناس در شهر سیرکان سراوان توجه: ویدئو دارای صحنه های دلخراش است و مشاهده آنها برای همه توصیه نمی …..ادامه خبر

خبر

برگزاری یکی از بزرگترين تجمعات سال‌های اخیر در اعتراض به نسل کشی بلوچ ها در شهر شال (کویٹه)

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، یکی از بزرگترين تجمعات سال‌های اخیر در اعتراض به نسل کشی بلوچ ها توسط رژیم جمهوری اسلامی پاکستان در استادیوم فوتبال …..ادامه خبر