خبر

بازداشت یک سارق توسط شهروندان در میان بی تفاوتی نظاميان نسبت به افزایش ناامنی در ايرانشهر

به گزارش رسانک، شامگاه چهارشنبه ١١ بهمن ماه ۱۴۰۲، بدنبال بی‌تفاوتی نهادهای امنیتی و نظامی نسبت به افزایش ناامنی و سرقت در شهر پهره (ایرانشهر)، شهروندان توانستند مانع سرقت از …..ادامه خبر

خبر

شستونئے سیمسرا، مینئے تراکئے سئوبا زدگ بوتگاَنت یکّے چه اشِانی نیاما پجار کنگ بوتگ

رَسانک نیوز دوشمبهئے بانگواها ۹ بهمن ۱۴۰۲، زمینّی بَمبئے تراکئے سئوبا که سپاه پاسدارانا دمگ شستون کله گانئے سیمسرا زُمینئے چێرا کَلّ کُرتگ بوتگ سئے کَس بێران و دو کس …..ادامه خبر

خبر