معضل صف های طولانی سیلندر گاز در شهر پیشین

به گزارش رسانک، روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، صف های طویل سیلندر گاز در شهر پیشین در سایه بی کفایتی مسئولین در شهر پیشین، موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم کرده است.

گفتنی است روزهای متوالی کپسولی در شهر پیشین یافت نمی شود و مردم در صف‌های طویل مقابل شرکت‌ توزیع سیلندر گاز این شهر نوبت می گیرند، اما خبری از توزیع کپسول گاز نیست و این امر مشکلات عدیده ای را برای مردم پیشین فراهم کرده است.

سیاست های رژیم جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان به گونه ای است که مردم در این استان درگیر ساده ترین و نخستین نیازهای شهروندی، مانند سیلندرگاز، بنزین، نان، شیرخشک و اکنون روغن و تخم مرغ هستند.


گروهخبریتحلیلی_رسانک

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*