استفاده از لباس بلوچی توسط نیروهای امنیتی جهت نفوذ و سرکوب مردم در اعتراضات زاهدان

رسانک/ امروز جمعه ۵ آبان ماه ۱۴۰۲، بر اساس برخی گزارش‌ها، نیروهای امنیتی و نظامی قصد داشته اند با لباس های مبدل بلوچی با هدف به آشوب کشاندن اعتراضات بین صفوف مردم حضور پیدا کنند تا شرایط بازداشت گسترده شهروندان را فراهم کنند که با هوشیاری مردم و انتظامات مسجد مکی این توطئه ناکام شده است.

در همین راستا، گزارش های دریافتی حاکی از آن است که نهادهای امنیتی بسیاری از اوباش غیر بومی را به استخدام موقتی خود درآورده و در روزهای جمعه از آنها می‌خواهند که دست به بازداشت و سرکوب مردم بزنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*