خبر

ادعای خلاف واقع‌ دادستان زاهدان در خصوص اقدام به خودکشی یک زندانی سیاسی بلوچ در زندان زاهدان/ مادر این زندانی ادعای دادستان را رد کرد

رسانک/ روز دوشنبه ١٧ مهر ماه ۱۴۰۲، یک زندانی سیاسی بلوچ به نام “اسلم صدیقی” معروف به “اسوک ایرانشهر” که در تاریخ ٢٣ آذر ماه ١۴٠١ بازداشت شده در زندان …..ادامه خبر