خبر

بازداشت دو دانشجوی بلوچ پس از یورش نیروهای اداره اطلاعات به دهستان میرآباد شهرستان بنپور

به گزارش رسانک، روز گذشته ١ آبان ماه ۱۴۰۲، دو دانشجوی بلوچ اهل بخش کلاتان، دهستان میرآباد واقع در شهرستان بمپور پس از یورش چندین خودروی نیروی انتظامی به همراه …..ادامه خبر

خبر