خبر

بلوچستان تنھا نیست

بیایید صدای دادخواھی خانواده‌ھای شھدای جمعه‌ھای خونین زاھدان و خاش در انقلاب “زن، زندگی، آزادی” باشیم. در روز جمعه‌ی خونین زاهدان، ۸ مهر ماه ١۴٠١، مردم زاھدان در پشتیبانی از …..ادامه خبر

خبر

رسانک/ شئیرے جُمَهئے هۆنێنئے  وئیلئے بارئوا که شهمیران دُزآپ ندر کرتگ.

شئیر شریپ رئیسیدپگال کنۆک: اِهسان باشندَه آ، سیاهێن شپ اِیلت  سباه بوت په هدانورا  تاریک گواه بوتزُلمئے درد و دۆراهامنه‌ای چه تئیی دارئے بێرکا زُلم گواریتاے کُشت و کشتار  تئیی …..ادامه خبر

خبر

برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز اعضا و هواداران حزب مردم بلوچستان در چندین کشور اروپایی به مناسبت سالگرد جمعه خونین زاهدان

به گزارش رسانک، روز شنبه ٨ مهر ماه ١۴٠٢، فعالان حقوق بشری و سیاسی بلوچ با همکاری حزب مردم بلوچستان در سالگرد جمعه خونین زاهدان، تجمعات مسالمت‌آمیزی را در کشورهای …..ادامه خبر