نسل کشی خاموش، تدریجی و عامدانه در بلوچستان توسط جمهوری اسلامی ایران

وضعیت بد آموزشی بلوچستان که می توان آن را با یک نسل کشی خاموش و تدریجی و عامدانه مقایسه کرد؛ بیشتر شبیه کشورهای محروم آفریقایی است.

این در حالی است که طبق گزارش چهل و یک صفحه ای سه ماه پیش صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) درصد کودکان محروم از تحصیل در نوار غزه کمی بالاتر از دو درصد است و در کرانه باختری کمی بالاتر از سه درصد است. حال جمهوری اسلامی برای کودکان غزه اشک تمساح می‌ریزد ولی کودکان بلوچ را سرکوب کرده و در محرومیت نگه می دارد؛ کودکانی که با چشیدن طعم تلخ فقر و تبعیض و محرومیت و سرکوب و گلوله زود پیر و سالخورده و سرخورده می شوند.

(گفتگوی اتاق‌خبر با عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در ارتباط با ترک تحصیل سی درصد از دانش آموزان بلوچستان به دلیل هزینه سنگین سرویس مدارس و دلایل دیگر)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*