سخنرانی خانم یوحنا از فعالین حقوق زنان در تظاهرات سالگرد جمعه خونین زاهدان در شهر برلین

رسانک/ خانم یوحنا از فعالین حقوق زنان، در تجمع اعتراضی سالگرد جمعه خونین زاهدان، دقایقی برای حضار سخنرانی کردند که ترجمه آن به شرح ذیل است:

«این سوال مطرح هست که چرا من اینجا هستم و من اینجا چه می کنم؟

نزدیک به یکسال است که ما شاهد تظاهرات ها در ایران هستیم؛ انقلابی با محتوای «زن، زندگی، آزادی» که به نوعی به همه ما مربوط می شود.

ما امروز اینجا هستیم برای بلوچستان؛ در ایران، نه در مورد کشور پاکستان و نه در مورد افغانستان؛ بلکه در مورد مردم بلوچ در ایران.

در مورد یک ملتی که هر روز به قتل می رسند. ما هر روز اخبار ربوده و کشته شدن مردم بلوچ را دریافت می کنیم و سیاستمداران ما در آلمان از رژیم جمهوری اسلامی ایران حمایت می کند.

دقیقا برای همین من اینجا هستم.
زن، زندگی، آزادی برای همه مهم است. ما یک ایران آزاد، یک کوردستان آزاد، یک بلوچستان آزاد از حکومت مردسالار می خواهیم.

ژن، ژیان، آزادی
زن، زندگی، آزادی»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*