حمایت از مولوی عبدالحمید در خراسان جنوبی

رسانک/ امروز ۹ دی ماه ۱۴۰۱، جمعی از جوانان مبارز “طبس مسینا” در مراسم نماز جمعه این شهر بنری در حمایت از مولوی عبدالحمید در دست گرفتند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*