حضور گسترده زنان بلوچ در اعتراض به جمهوری اسلامی

رسانک/ امروز جمعه ٩ دی ماه ١۴٠١ ، زنان بلوچ با شجاعت کامل همچون جمعه های گذشته هم پای مردان به خیابان های شهر دُزاپ (زاهدان) آمدند و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.

آنها شعارهایی بر علیه جمهوری اسلامی ایران سر دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*