برخی از پلاکاردهای معترضان در زاهدان

رسانک/ با گذشت بیش از صد روز از انقلاب، مردم بلوچ اتحاد را نه در شعار بلکه در عمل نشان می‌دهند.

بلوچستان هر جمعه نفس تازه ای به قیام مردم در سراسر ایران می دهد و شعارهایی که مردم سر می‌دهند نشانگر تنفر عميق این مردم با جمهوری اسلامی است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*