برای بلوچ جمهوری اسلامی مساوی است با اعدام و کشتار

رسانک/ امروز ۲ دی ماه ۱۴۰۱، جوانان زاهدان با شعار مرگ بر جمهوری اعدامی هویت واقعی رژیم را به گوشزد کردند.

ارمغان جمهوری اسلامی برای بلوچستان از بدو تشکیل اعدام و کشتار بوده است.

طبق آمارهای رسمی و ثبت شده از سوی سازمانهای بین المللی، بلوچستان سالانه بالاترین آمار اعدامی ها توسط رژیم جمهوری اسلامی را دارا می‌باشد.

اعدام های دسته جمعی و انتقام جویانه جهت استقرار ترس و وحشت در بلوچستان هویت این رژیم را برای مردم فاش و نترسی آنها نقشه های رژیم را بی ثمر ساخته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*