تنهایی مادر از فراغ فرزندان 

رسانک/ خدانور لجه ای در روز جمعه ۸ مهر ماه ۱۴۰۱، در زاهدان در اثر شلیک گلوله نیروهای نظامی در جریان اعتراضات مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان و عدم رسیدگی پزشکی به موقع و شدت جراحات وارده در بامداد ۱۰ مهر ماه ‌پس از دو روز تحمل جراحات جان باخت.

گفتنی است خواهر خدانور پس از کشته شدن ایشان به دلیل بیماری جان سپرد تا مادرش با از دست دادن دو فرزندش بیش از پیش غمگین شود.

جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه‌ای مسئول همه این جنایات است و ملت بلوچ هرگز این جنایات را فراموش نخواهد کرد. 

نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*