آویختن بنری با تیتر «بلوچستان جان ایران است»

رسانک/ مبارزان در تهران بنری را در اتوبان امام علی این شهر بر یکی از پل‌های عابر پیاده آویزان کرده و حمایت خود را از بازداشت‌شدگان بلوچ و افرادی که در معرض خطر صدور احکام سنگین هستند،اعلام کردند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*