معنای شجاعت در بلوچستان 

رسانک سانک/ امروز جمعه ٢۵ آذر ماه ۱۴۰۱ ، یکی از جوانان با همراه داشتن یک پلاکارد واقعیتی را بیان کرد که در طول این سه ماه بر بسیاری ثابت شده است. 

او خطاب به جمهوری اسلامی و علی خامنه ای نوشته است: بلوچستان همان جایی هست که با زلزله با قدرت ۷/۸ ریشتر نلرزید. 

حالا شما با توپ و تانک بیا 

این نوشتار یادآور زمین لرزه سال ۱۳۹۲ سراوان است. 

این قیام است تا پیروزی ادامه خواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*