فیلم‌برداری از داوطلبان ایجاد امنیت/ جمهوری اسلامی در حال جنایت است

رسانک/ امروز جمعه ٢۵ آذر ماه ۱۴۰۱ ، نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ایران در شهر دزاپ (زاهدان) اقدام به فیلمبرداری چهره به چهره انتظامات مسجد مکی کردند.

این در حالی است که همه این جوانان داوطلبانه قصد ایجاد امنیت برای مردم و جلوگیری برخورد نیروهای امنیتی و نظامی با معترضان به میدان می‌آیند.

رژیم جمهوری اسلامی با بازداشت افراد بیگناه سعی در ایجاد رعب و وحشت بین مردم می‌باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*