گزارش

فشار پزشک غیربومی مریم ولی تبار به مسئولین عامل اخراج کارشناس بومی امور رفاهی شبکه بهداشت چهبار

اختصاصی رسانک/فشارهای پزشک غیربومی درمانگاه شماره ۴ شهری چهبار مریم ولی تبار به وزارت بهداشت،دکتر مهدی میرادی مدیرشبکه بهداشت درمان مجتمع عالی سلامت شهرستان چهبار و دکتر یوسف جنتی معاونت …..ادامه خبر

گزارش

ضعف در آموزش؛ دلیل فاصله معنادار و تاریخی شاخص های بلوچستان/ تغییر نگاه ها راهکار توسعه منطقه است

به گزارش رسانک، معین الدین سعیدی عضو مجلس ایران، یکی از مهمترین دلایل فاصله های تاریخی شاخص های بلوچستان را ضعف بنیه آموزشی از نظر کیفی و کمی کیفی عنوان …..ادامه خبر

گزارش

کوچاندن اجباری صاحبان زمین ها با بهانه طرح ساماندهی حاشیه‌نشینان ‌استان بلوچستان و سیستان

به گزارش رسانک، رژیم جمهوری اسلامی ایران با ترفندهای مختلف در تلاش برای کوچاندن صاحبان و بومیان در استان بلوچستان و سیستان جهت اشغال زمین ها میباشد. در همین راستا …..ادامه خبر