خبر

دسترسی دانش آموزان بلوچستان به آموزش مجازی کمتر از ۱۰ درصد است/ وعده دولت برای تامین تبلت و اینترنت رایگان محقق نشد

به گزارش رسانک، عضو مجمع نمایندگان رژیم در بلوچستان و سیستان با انتقاد از نبود زیرساخت لازم برای آموزش مجازی در سیستان و بلوچستان، گفته مردم محروم این مناطق از …..ادامه خبر