گزارش

ضعف در آموزش؛ دلیل فاصله معنادار و تاریخی شاخص های بلوچستان/ تغییر نگاه ها راهکار توسعه منطقه است

به گزارش رسانک، معین الدین سعیدی عضو مجلس ایران، یکی از مهمترین دلایل فاصله های تاریخی شاخص های بلوچستان را ضعف بنیه آموزشی از نظر کیفی و کمی کیفی عنوان …..ادامه خبر

گزارش

کوچاندن اجباری صاحبان زمین ها با بهانه طرح ساماندهی حاشیه‌نشینان ‌استان بلوچستان و سیستان

به گزارش رسانک، رژیم جمهوری اسلامی ایران با ترفندهای مختلف در تلاش برای کوچاندن صاحبان و بومیان در استان بلوچستان و سیستان جهت اشغال زمین ها میباشد. در همین راستا …..ادامه خبر