خبر

برگرفته از توییتر آقای سینا انتصاری، از دروایش گنابادی و «متهم» سیاسی عقیدتی که به شهر میرجاوه در بلوچستان تبعید شده است.‌

«اینجا محل #تبعید من است. مجازات من دوری و انگشت زدن های روزانه‌ام نیست، دیدن مکرر این صحنه‌هاست، این بار شما را هم شریک می کنم». پ‌.ن:استان بلوچستان و سیستان …..ادامه خبر