زنان بلوچ در دزاپ: «هر یک نفر کشته شه هزار نفر پشتشه»

رسانک/ امروز ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۱، زنان بلوچ همچون هفته های گذشته در خیابان های دزاپ (زاهدان) شعار «هر یک نفر کشته شه هزار نفر پشتشه» سر می‌دهند. 

حکومت خامنه ای به خوبی می‌داند که در حال سپری کردن روزهای پایانی خود است و آزادیخواهان در شهرهای مختلف جغرافیای ایران کافی است با خیزش همگانی و سراسری کار این حکومت جهل و جنون را یکسره کنند.

مردم به جنگ های روانی و اخبار اتهامات مشغول نشوند و اعتراضات، تنها راه رهایی است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*