اعتراض کودکان بلوچ نسبت به اعدام ها

رسانک/ کودکان بلوچ با در دست داشتن پلاکاردهایی نسبت به اجرای حکم اعدام زندانیان توسط جمهوری اسلامی اعتراض کردند.

جمهوری اسلامی با اعدام جوانان قصد دارد انقلاب مردم را متوقف کند در صورتی که کودکان روز به روز آگاه‌ و بیدارتر می‌شوند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*