درخواست معترضان بلوچ از سایر مردم ایران

رسانک/ امروز جمعه ١٨ آذر ماه ۱۴۰۱ ، مردم در زاهدان خواستار اعتراض همگانی به جمهوری اسلامی در روزهای جمعه شدند.

آنها با نوشته ای روی پرچم ایران، از ملل مختلف خواستند با همدیگر اتحاد داشته باشند و از اعتراضات مردمی در بلوچستان حمایت کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*