اعتراضات در بلوچستان

رسانک/ امروز جمعه ١٨ آذر ماه ۱۴۰۱ ، مردم بلوچ در شهرهای ، زاهدان، خاش و مناطقی همچون سرجنگل از توابع شهرستان زاهدان بر علیه جمهوری اسلامی ایران دست به اعتراض زدند.

در زاهدان، حضور زنان مشهود بود و هزاران نفر بصورت کاملاً مسالمت آمیز اعتراض خود را به جمهوری اسلامی نشان دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*