ارسالی از دختری بلوچ

رسانک/ اینجا بلوچستان است. جایی که زن و مرد در کنار هم برای سرنگونی جمهوری اسلامی بپاخاسته اند و مبارزه می‌کنند.

دختران بلوچ در کنار برادران خود در انقلاب جاری سهیم هستند و مسلما پیروزی بدست خواهد آمد.

این مبارزه تا حصول آزادی ادامه خواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*