در دانشگاه بلوچستان به دانشجویان بلوچ اجازه صحبت ندادند

رسانک/ امروز چهارشنبه ١۶ آذر ماه ۱۴۰۱ ، در مراسم به اصطلاح روز دانشجو در دزاپ (زاهدان) ، مرکز سرزمین بلوچ و بلوچستان به دانشجویان بلوچ اجازه صحبت ندادند.

این جلسه با حضور مقامات بالای حکومتی و امنیتی در حالی برگزار شد که همه، غیر از دانشجویان بلوچ حق صحبت و اظهار نظر داشتند.

بدنبال این اقدام مسئولان دانشگاه، تعداد زیادی از دانشجویان، خصوصا بلوچ ها بعنوان اعتراض جلسه را ترک کردند.

بر اساس این گزارش، این اقدام نژادپرستانه مسئولان آنقدر غیرمنطقی و پر از کینه نسبت به بلوچ ها بود که مصطفی محامی، نماینده علی خامنه ای هم فهمید و خطاب به مسئولین دانشگاه گفت شما با این کارتان مرا هم خراب کردید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*