اعتراضات سراسری در ایران

رسانک/ شامگاه امروز چهارشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، مردم در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به جمهوری اسلامی به خیابان ها آمده اند.

در ویدیو های منتشر شده از اعتراضات مردمی در اردکان، حضور پر تعداد ماموران میان شهروندان معترض مشاهده می شود؛ امری که به ایجاد رعب و وحشت در میان تجمع کنندگان منجر شده است.

طی اعتراضات اخیر، این نخستین بار است که شهروندان معترض اردکانی با حضور در خیابان های این شهر، دست به تجمع اعتراضی می زنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*