اعتراضات در شهرهای مختلف ایران

رسانک/ شامگاه امروز چهارشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، مردم در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به جمهوری اسلامی به خیابان ها آمده اند.

گفتنی است که مردم بسیاری از شهرها از جمله تهران در حال شعار دادن و اعتراض به جمهوری اسلامی هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*