اعتصابات گسترده کسبه و بازاریان در زاهدان

به گزارش رسانک، امروز ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، کسبه و بازاریان مناطق مختلف در شهر زاهدان به اعتصابات سراسری در کشور پیوستند.

پیشتر نیز در پی فراخوان اعتصابات اعتراضی سراسری در کشور مناطق نوبندیان و پلان در جنوب بلوچستان به اعتصابات سراسری پیوستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*