اعتصابات گسترده کسبه و بازاریان نوبندیان در دشتیاری

به گزارش رسانک، امروز ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، کسبه و بازاریان نوبندیان و دشتیاری پس از فراخوان به قیام و اعتصاب، به اعتصابات سراسری پیوستند.

در روزهای ١۴، ١۵ و ١۶ آذر فراخوان های اعتراضات و اعتصابات سراسری در همه ایران اعلام شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*